HulderUll er vårt merkevarenavn! Hvorfor ?

Sauene har et underjordisk utseende der de kamuflerer seg mellom steinene på Hardangervidda eller inne i småskogen.  Vi har følelsen av å bli iakttatt, og det lyser faretruende i de hvite dråpene under hvert øye. Hulderfolkets dyr!

Når dyrene føler fare på ferde, flokker de seg instinktivt med de svakeste innerst.  Flokken stiller seg i sirkel med skallene utover, og de mørke øynene kan bevege seg og iaktta. Da blir dråpene som dyrets naturlige beskyttelse.  Mange dyreraser bruker øynene for å kontrollere styrkeforholdet. I tussmørket lyser dråpene imot deg.  

På 50-tallet brakte en bonde med seg de første gråsauene fra Trøndelag til Telemark.  Sankelaget hans kalte disse raske og kamuflasjeaktige sauene for «Tussesauen».  De gikk i ett med omgivelsene. I det ene øyeblikket du hadde sett dem så var de borte i det neste.  Det var altså ikke bare vi som hadde registrert at dette er de under-jordiske gråfolkets og hulder-folkets dyr.

 

Generasjonen før oss startet med hvit sau rundt 1980. Som aktive sauebønder med gjeterhunder, gjorde de mange erfaringer som kom godt med da vi tok over i 2000.  Fram til 2011 drev vi gården med fokus på slaktevekt og lammetall.  Større foster, harde fødsler, avl som gikk i en annen retning enn det vi ønsket å være med på. Vi bestemte oss for å tømme fjøset.

Stille rom og tomme jorder gjorde at da naboen vår skulle slutte med Grå Trøndersau, ville vi prøve noen dyr av denne rasen.  Ikke visste vi at dette skulle gi en ny opplevelse av å være sauebonde.  Ikke visste vi at vi skulle bli hekta på ull heller.   

Sauen har mange fargenyanser, men inn mot huden skal fiberen være grå. 

Navnet HulderUll ble altså et naturlig valg for oss når vi skulle finne "merkevarenavnet" vi vil bruke på ull fra gården vår, Bjørnerud!