HISTORIEN BAK RASEN

GRÅ TRØNDERSAU

Rasen har røtter tilbake til middelalderen. Det sies at munkene på Tautra kloster i Trøndelag, brakte med seg sauer fra utlandet, og avlet frem en spesiell rase med merinoinnslag ”tautersauen” (Se bildet). Den ble utryddet i 1959.
Grå Trøndersau oppstod som en blanding mellom gammelnorsk sau og tautersauen.
Loyt Johnsen beskrev Grå trøndersau i sin hovedfagsoppgave ved landbrukshøgskolen i 1941: ”fra mange år tilbake kjenner vi saueflokker fra Trøndelag som har utmerket seg med å ha særs fin ull”. Han siterer også J.Sæland (1922):”Det særmerkte i farge og kropp og den særs fine ulla skiller disse sauene tydelig ut fra den vanlig grå eller svarte sauen som er spredt ut over landet”. På 30-40-tallet var rasen oppe i 18.000 dyr i Trøndelag. Gjennom krigsårene med rasjonering på fargestoff, var rasen populær med alle sine grånyanser. Derimot ble det helt motsatt når hvit ull igjen kunne farges, og industrien tok over. Da tapte farga saueraser kampen mot hvite kjøttfyldige raser.
I dag er interessen for å bruke naturlig farga ull i vekst.

I siste liten.....

redningsaksjonen !

Alle trodde Grå trøndersau var utryddet helt til en liten flokk på vei til slakteriet ble oppdaget her i Telemark i 1992. Dyrene ble hentet på slaktebilen, og det ble etablert en bevaringsbesetning i bygda vår hos Ole Hans Lien. Et nidtidig avlsarbeid ble satt i gang for å få tilbake de gamle egenskapene som rasen var kjent for. Det er pr i dag ca 2000 avlsdyr i Norge (mest i Trøndelag), men antallet stiger. De fleste avler på dyrene på grunn av egenskapene til den særs fine ulla og de fantastiske skinnene. Kjøttet er også fantastisk godt og med sin finfibret struktur, blir det ekstra mørt. Fortsatt er det rene gen-materialet til rasen å regne som utrydningstruet.

For oss, HulderUll, er det viktig å ta vare på det opprinnelige utseende og det rasetypiske for Grå Trøndersau. Gjennom et nasjonalt nettverk setter vi fokus på bevaring av rasen og den spesielle ullkvaliteten.
HulderUll er kortreist ull og garn som blir farge-sortert for hånd, vasket og spunnet i Norge.

Kontaktinfo:

HulderUll -Grå Trøndersau

v/Turid Ree Bjørnerud og Stein Inge Bjørnerud,  

Tessungdalen 250, 3650 Tinn Austbygd. 

Tlf +4790555794 email: post@sandset.no

www.hulderull.no @hulderull @gardsutsalget www.facebook.com/hulderull/